cespe
"In om e un sir nesfarsit  
de oameni"  

Mihai Eminescu  


    Acasa - CESPE

 

Bine ati venit pe pagina de web a Centrului European de Studii in Probleme Etnice (CESPE) al Academiei Romane.

Pe aceasta pagina gasiti informatii legate de activitatea si organizarea CESPE, informatii generale privind politicile in domeniul promovarii drepturilor minoritatilor nationale, cercetari realizate de echipa CESPE, precum si reglementarile nationale si internationale in materie de drepturile si libertatile minoritatilor nationale.

cespe


Prin intermediul acestei pagini de web, Centrul European de Studii in Probleme Etnice (CESPE) al Academiei Romane isi propune sa comunice cu specialistii in domeniu si cu alte institutii sau persoane interesate.
 

Anunt!

Scoaterea la concurs a unui post de cercetator grad III, pe perioada determinata (1 an).

Depunerea dosarelor se va face incepand cu data 14.09.2016 – 04.10.2016, camera 5236, luni-vineri intre orele 10-12.

Acte necesare:

 • Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutie publice organizatoare;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, portivit legii, dupa caz;
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului legalizata;
 • Carnetul de munca sau ,dupa caz ,adeverinta care atesta vechimea in munca, specialitatea studiilor, in copie;
 • Cazierul judiar
 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare de catre medical de familie, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
 • Curriculum Vitae;
 • Dosar

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Datele concursului:

Concursul se va desfasura in Calea 13 Septembrie nr.13, etaj 5 camera 5236, in ziua de 07.10.2016, ora 9.30 si va consta intr-o proba scrisa.

Bibliografia pentru examen:

 • Anton Golopenția - „Sociologie. Opere Complete”, Vol. 1, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2002

 • Dimitrie Gusti - „Sociologia Militans. Cunoastere si actiune in serviciul natiunii”, Bucuresti, Fundatia Regele Mihai I, 1946

 • H.H. Stahl - „Monografia unui sat. Cum se alcatuieste, spre folosul Caminului Cultural”, Fundația Culturala Regala „Principele Carol”, Bucuresti, ed. a II-a, 1939

 • Nicolae Iorga - Hotare si spatii nationale. Conferinte la Valenii de Munte, 1938

Rezultatul final al concursului va fi afisat pe site-ul CESPE, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii concursului.
 
                                     Pagina de internet si intreg continutul © Copyright CESPE 2016. Toate drepturile rezervate.