• Monografia sumară a localității Galeșu, jud. Argeș în perioada 19-31 iulie 2018