Monografia sumară a localității Valea Plopului

jud. Prahova în perioada 19-31 august 2019