Proiecte în lucru

Centrul European de Studii în Probleme Etnice a realizat pe parcursul anilor de funcționare o serie de cercetări pe care le putem considera un portofoliu standard, și care pot fi consultate aici. Acest lucru ne permite să urmăm în anii care vin si alte direcții de cercetare.

Referitor la studiile aflate în desfășurare, Centrul are în vedere mai multe problematici:

›› O direcție de studiu pe care o urmăm este cea a conviețuirii în județele Harghita, Covasna și Mureș, la care se adaugă și arealul Satu Mare-Carei, unde interacțiunea socială, economică, deopotrivă cu imagologia politică generează fenomene încă insuficient cercetate. Ne propunem constituirea unor studii periodice în aceste regiuni.

›› Un alt proiect al CESPE consta in crearea unui „Atlas etnic si geoistoric” privind romanitatea si influentele altor popoare asupra dezvoltarii acesteia.

›› O altă direcție pe care o propunem se referă la cercetarea românilor de pretutindeni, acolo unde includem atât comunitățile istorice autohtone din afara granițelor (pe cele patru direcții identitare: daco-românii, macedo-românii, megleno-românii și istro-românii), cât și comunitățile formate prin emigrație (ceea ce azi se numește diaspora românească). Tot aici sunt vizate și comunitățile de aromânii din România, mai exact din Dobrogea. În cazul tuturor acestor comunități dorim să demarăm o serie de studii sociologice, etnologice (prin coroborarea analizelor deja existente) privind apartenența acestor comunități la spațiul românesc și clarificarea chestiunilor legate de „statutul de minoritate”. În acest sens a fost inițiată o activitate de cercetare a comunităților românești din afara granițelor grupate pe țările de reședință, ce vor fi publicate online pe site-ul CESPE în perioada următoare.

›› Ne propunem, de asemenea, finalizarea tabloului de ansamblu, juridic, politic, economic si cultural privind condiția minorităților din Uniunea Europeană.

›› Un alt proiect constă în realizarea unui Atlas multimedia privind aromânii din Balcani, lucrare de sinteză ușor accesibilă celor interesați asupra unei problematici atât de importante precum este românitatea sud-dunareană și corelatele ei geoistorice. Centrul deja colaborează în acest sens cu Facultatea de Sociologie a Universității din Bucuresti și cu Institutul de Etnografie și Folclor al Academiei Române.

›› O altă activitate a personalului CESPE vizează începând cu 2021 realizarea unei documentări din care să rezulte o revistă coerentă a presei, pe înțelesul publicului, care să empatizeze cu problemele naționale curente, disponibilă aici. Mai exact, revista presei va cuprinde o sinteză a celor mai relevante subiecte ale săptămânii, fiind axată pe următoarea structură:

  • context național,
  • români minoritari în România,
  • minorități etnice din România,
  • comunități istorice românești din afara granițelor,
  • diaspora românească,
  • context internațional

›› Un alt spațiu de interes constă în inițierea unor studii geoculturale privind dinamica relațiilor internaționale punerea la dispoziția celor interesați a unor analize periodice privind complexul cultural, etnologic, geopolitic si economic aferente problematicii. Îndreptățirea de la care plecăm către un asemenea demers este condiția de minoritate (etnică, religioasă etc.) pentru o bună parte din populațiile cuprinse în acest nefericit fenomen.