Directii de studiu

Pentru a-si atinge obiectivele propuse, proiectele Centrului European de Studii in Probleme Etnice al Academiei Romane sunt centrate pe urmatoarele aspecte:

›› Realizarea unui atlas etno-sociologic, pana la nivel de comuna rurala, alcatuit pe baza unui set complex de indicatori etnografici, sociali, lingvistici, educationali si economici, care vor viza masurarea diferentierilor intre grupurile etnice si vor putea fi folosite pentru identificarea tensiunilor inter-etnice latente si manifeste;

›› Realizarea unor studii avand ca obiectiv masurarea distantei sociale dintre diverse grupuri etnice care convietuiesc in Romania (la nivel national si comunitar);

›› Realizarea unor studii privind implicatiile procesului de integrare europeana asupra pastrarii si afirmarii identitatii etnice si a identitatii culturale nationale;

›› Realizarea unor relatii de parteneriat cu diverse institutii implicate in elaborarea / implementarea de politici etno-sociale (ministere, UE, organizatii europene) si cu ONG-uri reprezentative ale minoritatilor etnice din Romania;

›› Crearea unui sistem de alerta timpurie cu privire la posibile conflicte inter-etnice;

›› Fundamentarea teoretica, cu informatii obiective si relevante, a unor politici sociale in domeniul relatiilor inter-etnice;

›› Participarea la elaborarea, implementarea si evaluarea unor programe specifice de dezvoltare comprehensiva a localitatilor cu membri ai minoritatilor nationale.