• Cercetare pe marginea Proiectului Legii Educației Naționale în regiunea Harghita-Covasna în noiembrie 2010