• Comunitatea basarabenilor veniți la studii în România (Iaşi, Cluj-Napoca, Bucureşti, Timişoara, Galaţi) în perioada mai – octombrie 2012