• Comunitatea de aromâni din Diviaca, Albania în perioada 04-13 septembrie 2017