• Monografia sumară a localității Crihana Veche, Republica Moldova în perioada 3-10 septembrie 2015