• Monografia sumară a localității Valea Screzii, jud. Prahova în perioada 26 iulie – 8 august 2015